Storage

Enterprise 4U 56-Bay Rackmount iSCSI SAN Storage

Key Features

 • Enterprise grade storage
 • No single point of failure
 • Up to 560TB Storage
 • RAID 0,1,5,6,10 and 50
 • SAS Drives
 • 4 1/10G iSCSI Ports
 • 5-Year On-Site, NBD Global On-Site Warranty

Enterprise 4U 56-Bay Rackmount Fibre Channel SAN Storage

Key Features

 • Enterprise grade storage
 • No single point of failure
 • Up to 560TB Storage
 • RAID 0,1,5,6,10 and 50
 • SAS Drives
 • 4 16Gb Fibre Channel Ports
 • 5-Year On-Site, NBD Global On-Site Warranty